زیست شناسی ، تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری و پاره پوزه ماهیان جهان

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
شیلات
کلیدواژگان / برچسب ها :
تاس ماهیان /اصلاح نژاد/ ماهی ها
شابک: 978-6006570396
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395

تکثر و پرورش ماهیان خاویاری به سرعت در طی 10 سال اخیر توسعه یافته و به همراه پیشرفت های اخیر ، نیاز صنایع تغییر یافته و تکنیک های به کار رفته به سرعت تطبیق یافته است بر اساس تجربیات اتحاد جماهیر شوری سابق تکنولوژی جدید پرورش ماهیان خاویاری توسعه یافت و جنبه های مختلف بیولوژی این ماهیان در بسیاری از زمینه ها روشن شده بود.
این مجموعه ارزشمند می تواند خلا و فا صله اطلاعاتی بین محققین و کارشناسان بخش اجرا را پر نماید .گرچه درخواست و نیازهای متخصصین زیست شناسی ، آبزی پروران ، صیادان و علاقه مندان به علوم شیلاتی متفاوت می باشد ولی اطلاعات کاربردی و ارزشمند این کتاب می تواند برای مطالعات میدانی آنها مفید واقع شود.
امتیاز دهی