روش های صید آبزیان

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
شیلات
کلیدواژگان / برچسب ها :
ماهیگیری - ابزار و وسایل
شابک: 978-6006570037
تعداد صفحات: 247
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1391
قیمت : 95,000 ریال

در حال حاضر در مباحث علمی – تکنیکی صید صنعتی آبزیان موضوع استفاده از روش های موثرتر در صید بیشتر از ذخایر آبزیان چندان اهمیت ندارد و بیشتر به روش های صید پایدار،انتخابی و راه های کاهش آثار مخرب این ابزار بر اکوسیستم های آبی و ذخایر آبزیان پرداخته می شود.در این کتاب سعی شده است تا با ارائه اطلاعات علمی و فنی در زمینه شناخت اکولوژی و رفتار آبزیان هدف در صید ، آشنایی با ملزومات صیادی و روش های محاسبه آنها، معرفی کشتی های صیادی و تجهیزات کمک صیادی ، آشنایی با ملزومات صیادی و..... برای دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی ، محققان و کارشناسان شیلاتی و حتی صیادان است
افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
امتیاز دهی