پرورش ماهیان گرمابی

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
شیلات
تعداد صفحات: 140
تاریخ انتشار: 1397
قیمت : 120,000 ریال
قیمت الکترونیکی : 120,000 ریال

در سال های اخیر با توجه به سیاست کلان توسعه پایدار بخش کشاورزی و با توجه به ارزش های آبزی پروری در آبهای داخلی در مقایسه با صید و صیادی از دریاها به توسعه آبزی پروری در منابع آبهای داخلی توجه بسیار شده است. ولی با وجود هزاران سال سابقه پرورش ماهی درجهان ، آبزی پروری نسبت به زراعت و دامپروری حرکتی نو به حساب می آید. پرورش ماهیان گرمآبی در ایران مهم ترین رکن تولیدات آبزیان را به خود نسبت داده است. براین اساس شناخت ویژگیهای زیستی گونه های مختلف کپورماهیان، تاسیسات مراکز،نحوه آماده سازی استخرهای پرورشی برای معرفی بچه ماهی ، روشهای پرورش، روش های باورسازی آب استخرهای پرورشی و تغذیه این ماهیان از جمله مهم ترین نکاتی است که باید مدنظر قرار گیرد. در این نوشته سعی شدهافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
امتیاز دهی