سیستم های آبیاری تحت فشار

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
منابع طبیعی
تعداد صفحات: 236
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1397
قیمت : 200,000 ریال

بعضی از مزایای استفاده از آبیاری میکرو شامل بهبود مدیریت استفاده ازکوددرمزرعه ، افزایش تولید محصول ، بهبود کیفیت محصولات و از همه مهم تر کنترل در استفاده مناسب از آب است. آبیاری میکرو باعث حفظ منابع آب و خاک و کنترل استفاده از کودها شده و به دلیل کاهش نفوذ عمقی در مصرف آب نیز صرفه جویی خواهد شد .تمامی این نتایج باعث بهبود راندمان کاربرد آب در مزرعه و بیشتر شدن بازده اقتصادی استفاده از آب می شود. کتاب حاضر انواع روش های آبیاری میکرو و قطره ای را توضیح می دهد و امید است مفید برای اهالی کشاورزی و دانشجویان این رشته باشد.
افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
امتیاز دهی