ماشین های زراعی برنج

نوع رسانه: کتاب
تعداد صفحات: 210
تاریخ انتشار: 1397
قیمت : 180,000 ریال

نوشتار حاضرتحت عنوان ماشین های زراعی برنج به عنوان نخستین کتاب در زمینه ی معرفی انواع ماشین های مخصوص نظام شالیزاری است که به رشته تحریر در آمده است و مشتمل بر پنج فصل است که در برگیرنده ی مطالب علمی و کاربردی مفید و به همراه اشکال و تصاویر مربوط به ماشین های مختلف کاشت، داشت و برداشت محصول برنج است که در هر فصل به فراخور موضوع، ضمن معرفی انواع ماشین های مربوطه، به تشریح ساز و کار و اجزای متشکله و طریقه کاربرد آنها پرداخته شده است.
افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
امتیاز دهی