برنامه ریزی خطی و کاربرد آن در مدیریت آب

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
منابع طبیعی
کلیدواژگان / برچسب ها :
برنامه ریزی خطی / مدیریت آب /آبیاری
تعداد صفحات: 166
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1397
قیمت : 140,000 ریال

با توجه به محدودیت منابع آب به ویژه در دهه های اخیر، امر بهینه سازی تخصیص منابع آب برای افزایش بهره وری آب و عملکرد محصولات بسیار اهمیت دارد. یکی از کاربردهای مسائل بهینه سازی برنامه ریزی خطی تخصیص بهینه آب آبیاری به محصولات کشاورزی برای افزایش عملکرد محصول و مدیریت منابع آب است . کتاب حاضر پس از آشنایی با مسائل برنامه ریزی خطی و روش های حل آن ، به کاربرد مسائل بهینه سازی برنامه ریزی خطی در منابع آب و آبیاری می پردازد.
افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
امتیاز دهی