بیماری های تلیسه و گاو آّبستن

نوع رسانه: کتاب
کلیدواژگان / برچسب ها :
بیماریها/ تلیسه / گاو آبستن
تاریخ انتشار: 1397
قیمت : 170,000 ریال

همواره یکی از مسائل و مشکلاتی که دامداران در امر پرورش با آن مواجه می شوند بیماری ها در گله می باشد. ضررهای اقتصادی ناشی از هزینه ی درمان ، کاهش تولید و تلفات دام مانع رونق اقتصادی واحد تولیدی می شود که در برخی موارد جبران ناپذیر است، لذا آشنایی دامداران محترم با بیماری ها و طریقه پیشگیری و درمان آن اهمیت خاصی دارد. در این کتاب سعی شده است بیماری ها به زبان ساده وخلاصه در بخش های علل،علائم و پیشگیری و به صورت کلیدی شرح داده شود تا بهره برداران محترم بتوانند د راسرع وقت مشکل بیماری در گله ی خود را شناسایی وجهت برطرف کردن آن اقدام کنند.
افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
فایل های مرتبط
امتیاز دهی