کنترل کیفی در خوراک دام

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
علوم دامی
کلیدواژگان / برچسب ها :
کنترل کیفت/ خوراک /دام /
تعداد صفحات: 224
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1396

بالا بردن بازدهی تولید و بهبود بهره وری مصرف نهاده ها جهت تولید فراورده ها و مواد پروتئینی حاصل از تولید ات دامی به عنوان رمز پایداری و ماندگاری در صحنه رقابت جهانی و نیز رقابت در سطح ملی محسوب میشود. در این زمینه صنایع خوارک دام می توانند نقش تعیین کننده ای را داشته باشد.موضوع کنترل کیفی در مقوله تهیه و تولید خوراک دام یکی از مهم ترین مباحث در چرخه تهیه مواد خوراکی، فراوری و تولید خوراک دام محسوب می شود که رابطه تنگاتنکی با سلامت و عملکرد دام های پرورشی دارد . از سوی دیگر،کیفیت خوراک نقش تعیین کننده ای بر کارایی اقتصادی پرورش دام خواهد داشت .
کتاب حاضر به نحوه کنترل کیفی خوراک دام می پردازد و علاوه بر دانشجویان رشته علوم دامی به کار افرادی که به پرورش دام مشغول هستند می آید . و به آنها در جهت بهبود خوراک دام یاری می رساند.
فایل های مرتبط
امتیاز دهی