مبانی بیماری شناسی و بیماریهای برنج

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
علوم زراعی
شابک: 978-6006570525
تعداد صفحات: 217
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1396
قیمت : 180,000 ریال

جمعیت روز افزون جامعه بشری به تولید بیشتر غذا در محیط زیستی نیاز دارد که ظرفیت آن برای کشت گیاه رو به کاهش است . متاسفانه ، تغییر الگوی استفاده از زمین موجب کاهش سطح زیر کشت گیاهان زراعی می شود .و از سوی دیگر بخش عمده مواد غذایی از تعداد کمی از گونه های گیاهی به دست می آید که یکی از مهم ترین گیاهانی که در تامین مواد غذایی اهمیت دارد. برنج است . برنج یک گیاه ارزشمند و منبع غذایی خوب است که مانند هر گیاه دیگر مورد تهدید عوامل مخرب قرار می گیرد که مهم ترین آن ها بیماری های برنج هستند . این نوشته در دو بخش بیماری شناسی و بیماری های برنج تدوین شده است و امید است که برای دانشجویان و صاحب نظران عزیز در زمینه کشاورزی مفید و قابل استفاده باشد.
افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
امتیاز دهی