پراکنش جوامع گیاهان دارویی و معطر

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
علوم باغی
شابک: 978-6006570020
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1391
قیمت : 90,000 ریال

شناخت جوامع گیاهی، روش های مطالعه و بررسی آنها و چگونگی تکوین وتکامل جوامع گیاهی و نیز شناخت عوامل اکولوژیک تأثیرگذار بر آنها و معرفی برخی جوامع گیاهان دارویی و خاستگاه آنها موضوعات مطرح شده در این کتاب هستند وسعی شده تا انسجام مطالب به گونه ای باشدکه خواننده دچار سردرگمی نشود.
عنوان مورد نظر موجود نیست.
در صورتی که می خواهید این کتاب را تهیه کنید؛ می توانید سفارش دهید تا در صورت امکان این عنوان تهیه و به شما اطلاع داده شود.
امتیاز دهی