رشد و برداشت شاخساره های چای

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
منابع طبیعی
کلیدواژگان / برچسب ها :
برداشت/ شاخساره ها/چای/مکانیکی
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1387
قیمت : 80,000 ریال

این کتاب در خصوص اثر برداشت بر تولید محصول و کیفیت ،فیزیولوژی رشد شاخساره ،شناخت اجزای عملکرد و.... بحث می کند .برداشت برگ سبز چای پرهزینه ترین جزء از اجزای هزینه تولید چای سیاه است که بیش از یک سوم آن را به خود اختصاص می دهد برداشت پرزحمت ترین عملیات کشاورزی در چایکاری ها و نیز موثرترین آن د ر تولید محصول و سود دهی است .این تک نگاشت می تواند به عنوان دانشی بر اساس اصول علمی در خصوص برداشت چای محسوب شود .برای مثال یک چایکار می تواند در مزرعه از آن برای به دست آوردن و به کارگیری بهترین روش برداشت بر پایه دانش استفاده کند .در حال حاضر که نیروی کارگری رو به کاهش است ، این دانش می تواند موفقیت های مداوم صنعت چای کشورمان را به طور قابل د رکی فراهم سازد .
افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
فایل های مرتبط
امتیاز دهی