پرورش اردک و غاز

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
علوم دامی
کلیدواژگان / برچسب ها :
پرورش/اردک/ غاز/ بازاریابی
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1385
قیمت : 30,000 ریال

پرورش اردک و غاز به عنوان پرندگان آبی اهلی در دنبا اهمیت زیادی برخورداراست و با توجه به کم توقع بودن ،عملکرد و تولید مناسب و مقاومت د ر برابر بیماری ها،پرورش این پرندگان به منظور تولید گوشت و تخم در حال گسترش است .خصوصیات و نحوه پرورش این پرندگان مشابه ماکیان است اما دارای تفاوت هایی نیز می باشد .در این کتاب سعی شده مطالب به صورتی دسته بندی و تعریف شود که خواننده بتواند پروش صنعتی این پرندگان را به صورت علمی وعملی فرا گیرد .مطالب کتاب به گونه ای تنظیم شده است که اطلاعات کاربردی جامعی در خصوص طبقه بندی و نژادها ،اندام شناسی و فیزیولوژی ،جوجه کشی ،رفتارشناسی ،ساختمان ها وتاسیسات ،وسایل و تجهیزات پرورش ،پرورش جوجه های جوان ،پرورش پرندگان گوشتی ،پررورش پرندگان تخم گذار ومادر ،....به خواننده داده می شود ونکات فنی وکاربردی در هرمورد ذکر می شود .ضمن اینکه مطالب به صورت خلاصه وکاربردی آورده شده وجهت درک بهتر مطالب از شکل ،عکس و جداول متعدد استفاده شده است
عنوان مورد نظر موجود نیست.
در صورتی که می خواهید این کتاب را تهیه کنید؛ می توانید سفارش دهید تا در صورت امکان این عنوان تهیه و به شما اطلاع داده شود.
امتیاز دهی