تغذیه اسب

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
علوم دامی
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1385
قیمت : 3,500 ریال

پرورش اسب نیز مانند پرورش دیگر دامها ،به شدت از چگونگی ونحوه تغذیه این حیوان متا ثر است .تغذیه یکی از پرهربنه ترین اقلام مورد نیاز پرورش است که نبود توجه علمی به آن ،منجر به افزایش هزینه تولید و بهداشت می شود .
کتاب حاضر به منظور ارائه نکات نظری و عملی د رزمینه تغذیه اسب به دانشجویان ،کارشناسان و کلیه علاقه مندان به پرور ش و نگهداری اسب به رشته تحریر در آمده است تا دانشجویان رشته علمی –کاربردی پروش اسب و دیگر علاقه مندان بتوانند ضمن آشنایی با اصول تغذیه ، با نکات علمی و کاربردی آن نیز آشنا شوند .
افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
امتیاز دهی