تلقیح مصنوعی گوسفند و بز

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
علوم دامی
شابک: 978-9648748260
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1386
قیمت : 23,000 ریال

تلقیح مصنوعی یک روش تولید مثلی بوده که در آن اسپرم از حیوان نر گرفته می شود و به وسیله ابزار خاصی در دستگاه تناسلی حیوان ماده تخلیه می شود .بنابراین از تماس مستقیم بین حیوان نر و ماده جلوگیری می شود .برای طی این پروسه لازم است تکنیک های مورد نیاز به تکنسین های تلقیح مصنوعی و یا تیم تلقیح مصنوعی آموزش داده شود .در این کتاب سعی شده است ضمن تشریح اهمیت تلقیح مصنوعی در گوسفند و بز ،دستگاه تولید مثل در دام نر و ماده نیز توضیح داده شود .سپس در بخش های دیگر تجهیزات مورد نیاز و روش های لازم برای اسپرم گیری ،رقیق سازی و نگهداری اسپرم تا زمان تلقیح و تکنیک های تلقیح مصنوعی تشریح می شود .در بخش های پایانی نیز به شرایط مراقبت از دام پس از تلقیح مصنوعی پرداخته شده است .
عنوان مورد نظر موجود نیست.
در صورتی که می خواهید این کتاب را تهیه کنید؛ می توانید سفارش دهید تا در صورت امکان این عنوان تهیه و به شما اطلاع داده شود.
امتیاز دهی