ارتباط آب و چوب

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
منابع طبیعی
کلیدواژگان / برچسب ها :
ارتباط/ آب / چوب/ رطوبت
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1386
قیمت : 18,000 ریال

رطوبت چوب تقرییا بر روی تمامی خواص فیزیکی آن تاثیر چشمگیری دارد .دانسیته چوب د ررطوبت های مختاف باهم فرق می کند.چوب در حالت تر هادی جریان الکتریسته و گرما است اما در حالت خشک عایق این دو می باشد .اندازه طنین شدت صدا در چوب و مقاومت های مکانیکی چوب در حالت تر وخشک با هم فرق می کند و در کل اکثر خواص چوب متاثر از مقدار رطوبت آن است .
کتاب حاضر بر پایه سر فصل درس ارتباط آب و چو ب تهیه گردیده است که این درس جزو دروس دوره های علمی –کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی می باشد .
افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
امتیاز دهی