بهداشت صنایع گوشت

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
دامپزشکی
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1386
قیمت : 19,000 ریال

کتاب حاضر با عنوان بهداشت صنایع گوشت ،مجموعه ای ازعلوم مرتبط با گوشت و صنایع وابسته به این محصول می باشد .در این کتاب سعی شده است که به طور خلاصه و مفید اصول علمی بهداشت
گوشت و صنایع مرتبط با این ماده غذایی شرح و بسط داده شود به طوری که خواننده به برداشت صحیحی از بهداشت گوشت دست یابد .همچنین این کتاب خواننده را با مهمترین بیماری های میکروبی و انگلی که از طریق گوشت وفرآورده های آن به انسان منتقل می شوند آشنا می نماید .
فصل پایانی این کناب به نظام HACCP و نقش آن د ربهداشت صنایع گوشت اختصاص داده شده است .این کتاب به عنوان یک کتاب درسی برای گروه های آموزشی مانند دامپزشکی ،صنایع غذایی ،فرآورده های دامی و بهداشت قابل استفاده می باشد .
عنوان مورد نظر موجود نیست.
در صورتی که می خواهید این کتاب را تهیه کنید؛ می توانید سفارش دهید تا در صورت امکان این عنوان تهیه و به شما اطلاع داده شود.
امتیاز دهی