مقید سازی ، کالبد گشایی و نمونه گیری از حیوانات آزمایشگاهی

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
دامپزشکی
تعداد صفحات: 167
تاریخ انتشار: 1396
قیمت : 140,000 ریال

حیوانات آزمایشگاهی همواره یکی از ابزارهای مهم کاربرد تحقیق ، تشخیص و تدریس در رشته های دامپزشکی و پزشکی بوده اند. این گونه حیوانات در بسیار موارد به عنوان مدل جایگزین انسان مورد استفاده قرار می گیرند زیرا از نظر تشریحی و فیزیولوژی شباهت زیادی با بدن انسان دارند.رعایت شرایط مطلوب برای استفاده از حیوانات آزمایشگاهی موجب کاهش اضطراب آنها می شود و در نهایت نتایج قابل قبول و دقیق تری در پی دارد.نوشته حاضر به منظور ارائه روش های کار با حیوانات آزمایشگاهی برای انجام مطالعات تحقیقاتی تهیه شده است و امید است مطالب آورده شده مورد استفاده محققان قرار گیرد.
افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
فایل های مرتبط
امتیاز دهی