تولید بذر ونهال گیاهان جنگلی

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
منابع طبیعی
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1384
قیمت : 22,000 ریال

این کتاب د رچهار فصل تدوین شده و در آن سعی گردیده تانکات به صورت بسیار روان و قابل در ک و با هدف قرار دادن اهداف آموزش های علمی کاربردی مطرح شود .د رتدوین این کتاب ازمنابع جدید استفاده شده است ولی در مورد اقلیم های ایران و گیاهان مربوط به آن از منابع موجود در کشور استفاده شده است .
افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
امتیاز دهی