ثبت مشخصات ، رکودگیری و ارزیابی تیپ گاو

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
علوم دامی
شابک: 978-9649577739
نوبت چاپ: دوم
تاریخ انتشار: 1396
قیمت : 25,000 ریال

هدف از نگارش این کتاب ،بیان مختصر ،مفید و کاربردی مطالب در حکم منبع درسی ثبت مشخصات ،رکورد گیری و سنجش تیپ د رگاو است .کتاب شامل 6فصل است و در ابتدای هر فصل ،اهداف رفتاری مورد نظر که خواننده باید پس از مطالعه به آن ها دست یابد ،ارائه شده است .
افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
امتیاز دهی