مدیریت شیلاتی

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
شیلات
شابک: 978-9648748703
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1389
قیمت : 50,000 ریال

وجود بیش از 2700کیلومتر مرز آبی در کشور اهمیت برنامه ریزی همه جانبه و اعمال مدیریت د رنواحی ساحلی را پیش از پیش آشکار می کند . و اینکه ایران با صید سالانه 600هزار تن می تواند با اجرا و به کار گیری اصول و مبانی صحیح مدیریتی با رویکرد شیلاتی سطح کمی و کیفی استانداردهای ملی را در این حوزه ارتقاء دهد .تلاش اصلی پدید آورندگان این است تا بتوانند چشم انداز روشنی از دست آوردها ،نظریه ها و رویکردهای علمی مدیریت در کنار بنیان های دانشی حوزه شیلات را ترسیم کنند .و با توجه به اهمیت روز افزون مدیریت آبزی پروری در سال های اخیر به ویزه به دلیل توان بالقوه ی آن در میزان تولید پروتئین و لزوم حفظ و بازسازی ذخایر آبزیان به بررسی این موضوع با نگاهی عمیق تر پرداخته است وتلاش دارد با نهادینه کردن مباحث مدیریت علمی شیلات گامی هرچند کوچک در راه بهینه سازی فرآیند های تولید ،بهره برداری ،حفاظت بردارد .
عنوان مورد نظر موجود نیست.
در صورتی که می خواهید این کتاب را تهیه کنید؛ می توانید سفارش دهید تا در صورت امکان این عنوان تهیه و به شما اطلاع داده شود.
امتیاز دهی