خون شناسی در دامپزشکی و زوشهای آزمایشگاهی

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
دامپزشکی
شابک: 978-9648748727
نوبت چاپ: دوم
تاریخ انتشار: 1396
قیمت : 56,000 ریال

کتاب خون شناسی دامپزشکی و روش های آزمایشگاهی برای تدریس دروس نظری وعملی خون شناسی در دورهای کاردانی و کارشناسی علو م آزمایشگاهی دامپزشکی تدوین گردیده است . در تدوین کتاب سعی شده است تکیه و تاکید بر اصول و نحوه ی انجام آزمایشات هماتولوژی باشد ومواردی که به بروز خطا در آزمایشات منجر می شود و در نتیجه گزارش آزمایش با اشکال روبرو می گردد متذکر شده و نحوه و طریق پیش گیری از آنها بررسی و یا د رصورت وقوع چنین مواردی ،روش های درک و اطلاع از آنها و یا در صورت امکان تصحیح اشتباه و خطا بیان گردد.
افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
فایل های مرتبط
امتیاز دهی