زیست شناسی آبزیان

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
شیلات
شابک: 978-9648748741
تعداد صفحات: 236
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1389
قیمت : 44,000 ریال

زیست شناسی جانوارن به معنای مطالعه زندگی آن هاست که شامل چگونگی فعالیت ،تولید مثل و واکنش به محیط پیرامون است .این علم بسیار جذاب ودر عین حال با شکوه به عنوا ن یک رشته مادر به مطالعه و بررسی کلیه جنبه های زیستی موجودات زنده می پردازد .
هدف اصلی ،بیان مفاهیم و اصول جانورشناسی به روش کاملا ساده و مستقیم بر اساس تجربیات جانواری است تا از این طریق عجایب خلقت شناخته شود.سپس به صورت خلاصه به بحث تکامل و نظریه ها ی دانشمندانی مانندلینه ،داروین توصیه می شود با دقت بیشتری به این مطالب توجه کنند .
افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
امتیاز دهی