اصول تهیه و ارزیابی طرح های جنگلداری

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
منابع طبیعی
شابک: 978-9648748833
تعداد صفحات: 334
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1390
قیمت : 77,000 ریال

تنوع اقلیم سرزمین ایران زمین به گونه ای است که جغرافی دانان جها ن آن را پل ارتباطی اقالیم جهان نامیده اند .کشور ما با بارش های منتنوع به عنوان یکی از عوامل اصلی ،موجب ر شد و نمو گونه های گیاهی چوبی (درختی و درختچه ای ) و علفی و به وجود آمدن جنگل ها و مراتع متنوع است تهیه طرح جنگلداری به عنوان پایه اصلی شفاف سازی علوم جنگلداری ، وظیفه خود را در بهینه سازی این ارزش ها ایفا می کند .بر اساس همین اهداف نظریه مراحل طراحی و ارزیابی آن د ر این اثر رشته تحریر آمده است.
کتاب حاضر نتیجه سا ل ها تجربه و کار مستمر در عرصه های منابع جنگلی هیرکانی و می تواند درایفای طراحی درست و جامع با قابلیت اجرایی بالا راه صحیح را نشان دهد .
افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
امتیاز دهی