ارقام و پایه های درختان میوه مناطق معتدله

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
علوم باغی
شابک: 978-9648748871
تعداد صفحات: 288
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1390
قیمت : 70,000 ریال

احداث باغ ،یک سرمایه گذاری بلند مدت است .هرگونه اشتباه در انتخابات نوع درخت ،به آسانی جبران شدنی نیست .بنابراین ،باید قبل از انتخاب نهال یا تولید آن موضوع به دقت بررسی شده و سپس تصمیم لازم اتخاذ شود .متاسفانه بسیاری از باغداران کشور ما به این مطلب مهم توجه کافی ندارند .اغلب نهال خود را از فروشندگانی تهیه می کنند که اطمینان کافی به تولیدات آنها نیست بدیهی است کتابی که محتوی همه مطالب مربوط به ارقام و پایه های این گونه درختان باشد حجم بالایی دارد .پس در این کتاب سعی شده است با با استفاده ازمنابع معتبر و یافته های جدید ارقام و پایه های مهم درختان میوه مناطق معتدله و ویژگی های آن معرفی شود
افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
امتیاز دهی