اکولوژی مناطق بیابانی

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
منابع طبیعی
شابک: 978-9648748888
تعداد صفحات: 223
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1390
قیمت : 55,000 ریال

شرایط اکولوژیکی مناطق بیابانی و محدودیت های عوامل زیستی سبب شده تا مطالعات انجام گرفته در خصوص این مناطق در جهان و در ایران بسیار محدود باشد و مانند همه روشهای مدیریت و تصمیم گیری اکوسیستم های بیابانی نیاز به مطالعه و شناخت اجزا و عناصر تشکیل دهنده و مرتبط با آن نیاز دارد .در ظاهر چنین به نظر می اید که این آگاهیبه طورکامل ازمناطق بیابانی کشوروحتی منابع طبیعی وجود ندارد
کمبودمنابع علمی به زبان فارسی در کشورباعث شد تا کتاب حاضر براساس درس احیاء و بهره برداری بیابان به منظور استفاده دانشجویان در دوره کارشناسی ناپیوسته معلمی کاربردی ،کارشناسان ،متخصصان ، مدرسان وتصمیم گیران مربوط به رشته تحریر در آید .
افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
فایل های مرتبط
امتیاز دهی