معرفی گیاهان مرتعی و روش کشت انها

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
منابع طبیعی
شابک: 978-9648748901
تاریخ انتشار: 1391
قیمت : 90,000 ریال

پوشش گیاهی مهم ترین بخش اکوسیستم مرتع است که دارای کارکردهایی مانند تولید علوفه حفاظت آب و خاک ،تولید محصولات فرعی دارویی و صنعتی ،پناهگاه حیات وحش و تعدیل کننده آب و هواست . عمده ترین بهره برداری از مرتع تولید علوفه است که منبع اصلی انرژی برای تغذیه دام ها هستند.سطح زیادی از مراتع کشور به دلیل عدم رعایت اصول صحیح مرتعداری و خشکسالی با گیاهان پست و کم ارزش جایگزین شده یا پوشش اصلی خود را از دست داده است .برای استفاده بیشتر از مراتعت و تبدیل آن به محصولات دامی وتکثیر مناسب حیوانات وحشی و نیز جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ اب باید به کشت گیاهان علوفه ای اقدام کرد .کتاب حاضر علاوه بر معرفی گیاهان مرتعی روش کشت وتکثیر وبهره برداری آنها نیز می پردازد امیداست مورداستفاده دانشجویان و دست اندرکاران قرار گیرد
افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
فایل های مرتبط
امتیاز دهی