جنگلداری اجتماعی

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
منابع طبیعی
شابک: 978-9648748956
تعداد صفحات: 181
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1391
قیمت : 38,000 ریال

جنگل داری اجتماعی نظیر بعضی از زمینه های علمی دیگر فعالیت و کوششی قدیمی در جوامع مختلف است که چارچوب ها و مبانی علمی جدید دارد و در دهه های آخر قرن بیستم شکل گرفته است .با توجه به قدمت آن ،زمینه فعالیتی است در جوامع عمدتا روستایی که ،به طوری که از نام آن مشخص است معمولا نیروی انسانی زیادی برای رسید ن به تولیدات متنوع در آن کوشش می نمایند .در ایران نیز وضعیت این چنین می باشد .
افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
امتیاز دهی