مکانیزاسیون کشاورزی

نوع رسانه: کتاب
شابک: 978-9648748963
تعداد صفحات: 361
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1391
قیمت : 90,000 ریال

با توجه به افزایش روز افزون جمعیت ونیاز به غذای بیشتر و چندین برابر شده هزینه نهاده های محصولات کشاورزی ،باید برای افزایش تولید از راه کارهای مناسب استفاده شود.مکانیزاسیون کشاورزی عاملی در جهت افزایش تولیدوتامین به موقع نهاده در زمان بحرانی است و هزینه دستمزد کارگرو بالا رفتن درآمد کشاورزان وعلاقه به ادامه کار را تعدیل می کند .کتاب حاضر حاصل نتیجه چندین سا له نویسنده جهت استفاده دانشجویان و دست اندرکاران .
افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
فایل های مرتبط
امتیاز دهی