شناخت ،کاربرد وتعمیر ماشین های داشت

نوع رسانه: کتاب
کلیدواژگان / برچسب ها :
ماشینهای داشت/تعمیر/ کاربرد/ شناخت
شابک: 978-6006570006
تعداد صفحات: 289
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1391
قیمت : 100,000 ریال

با نگاهی به فهرست کتابهای موجود در کتابخانه ها به آسانی می توان دریافت که منابع کمی در باره شناخت ماشین های داشت وجود دارد .مطالب موجود در این زمینه ،در کتاب های مختلف ماشین های کشاورزی به صورت پراکنده آورده شده اند و جامع و مانع نیستند .در حالی که متخصصان ماشین های کشاورزی ومتولیان بخش کشاورزی ،به درک مطالب مربوط به ماشین های داشت و طرز کار ،تنظیم وکاربرد صحیح آنها نیازبیشتری دارند .در کتاب حاضر ،هر چند بر اصول ونیازهای کاری وعملکرد ماشین های داشت تاکیدشده است ،ولی برخی مطالب مربوط به طراحی را نیز در بر می گیرد .این کتاب در درجه اول ،به عنوان یک متن درسی رشته مهندسی ماشین های کشاورزی محسوب می شود،امابرای سایر رشته های کشاورزی ومحققان که با ماشین های داشت سر وکاردارند ،مفید می باشد.
افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
فایل های مرتبط
امتیاز دهی