عمر ماندگاری مواد غذایی با منشا دامی

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
دامپزشکی
شابک: 978-6006570044
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1392

بشر از دیرباز کم و بیش با روش های مختلف نگهداری مواد غذایی مانند استفاده از حرارت ،سرما ،خشک کردن ،نمک سود کردن،دود دادن وتخمیر آشنابوده است .ابتدایی ترین و نخستین روش نگهداری مواد غذایی استفاده از انرژی خورشید و خشکانیدن آفتابی بوده است که هنوز هم استفاده میشود.روش ها و فن آوری نوین وتوجه به ماهیت ماده غذایی و طول عمر ماندگاری آن از اهمیت ویزه ای برخوردار است .استفاده از فناوری ترکیبی سبب افزایش عمر ماندگاری مواد غذایی می شود .این کتاب اصول کلی ماندگاری مواد غذایی با منشا دامی را توضیح می دهد و مورداستفاده دانشجویان و افرادی که در امور صنایع غذایی مشغول به کار می باشند است .
امتیاز دهی