اصول جنگل کاری

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
منابع طبیعی
کلیدواژگان / برچسب ها :
جنگل کاری /اصول/ روش
شابک: 978-6006570051
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1391
قیمت : 95,000 ریال

توسعه سطح جنگل و عملیات جنگل کاری ازجمله اقدامات حوزه مدیریت منابع طبیعی است که در سراسر جهان مورد توجه ملت ودولت هاست .جنگل کاری کشور به دلیل تامین نیازمندیهایی مانند تولید آب،گیاهان دارویی و صنعتی و نیز جبران بخشی از نیازهای داخلی به مواد اولیه صنایع چوبی وسلولزی، اهمیت بسیار دارند .کتاب حاضر روشها ومعیارهای جنگل کاری را توضیح می دهد .وبیان هدفهای جنگل کاری می پردازد وبه کار دانشجویان این رشته و دست اندرکاران جنگل کار می آید.
افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
امتیاز دهی