جانواران زیان آور در کشاورزی

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
علوم زراعی
کلیدواژگان / برچسب ها :
جانوران زیان آور/کشاورزی
شابک: 978-6006570235
تعداد صفحات: 206
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1393
قیمت : 100,000 ریال

نوشته حاضر نقش جانوران زیان‌آور را در کشاورزی بررسی می کند و شامل پنج فصل مختلف است و به تعاریف اکولوژی ،اکوسیستم، مرور مختصری بر زنجیره‌های غذایی و عوامل زنجیره ای در اکوسیستم، حیوانات اهلی، محیط انسان و محیط زیست، نقش جانوارن در پایداری اکوسیستم وتعادل زیستی و معرفی جوندگان وپرندگان وحیوانات زیان آورمی پردازدو هدف از گردآوری نوشته آشنایی دانشجویان رشته‌های مختلف کشاورزی به ویژه رشته های کاردانی و کارشناسی گیاه پزشکی ، حفظ نباتات ،علوم زراعی وباغی با جانواران زیان آور در بخش کشاورزی است
افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
امتیاز دهی