مدیریت منابع طبیعی

نوع رسانه: کتاب
شابک: 978-6006570358
تاریخ انتشار: 1396
قیمت : 155,000 ریال

آمایش سرزمین یکی از مباحث مطرح شده در این نوشته است که به مفهموم رسیدن به مطلوب ترین توزیع ممکن جمعیت با بهترین شکل توزیع فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در پهنه سرزمین است با آمایش سرزمین می توان از سرزمین بهره برداری مناسب و بهینه کرد .اگر در برنامه ریزی های و پروژه ها و پروژه های اجرایی از قسمت های مختلف زمین و ویژگی های متفاوت آن استفاده های نامناسب صورت گیرد و این استفاده در حد و پتانسیل سرزمین نباشد،نابودی طبیعت را در برخواهد داشت و سرمایه گذاری های انجام شده در آن تلف می شود. در مدیریت منابع طبیعی که مجموعه بزرگ و پیچیده را در بر می گیرد به موارد گفته شده نیاز است که این کتاب به آن پرداخته است .
افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
امتیاز دهی