موضوعات: دامپزشکی
تعداد عنوان ها: 23
تجهیزات و مواد آزمایشگاهی : کاربرد، حفظ و نگهداری
آقای شهاب الدین صافی؛ آقای سیدحامد شیرازی بهشتی؛ خانم ارکیده حیدرنژاد
95,000
عمر ماندگاری مواد غذایی با منشا دامی
آقای محسن مشکوه؛ آقای حمید خانقاهی ابیانه
بهداشت فردی و ایمنی‌کار در آزمایشگاه
خانم ارکیده حیدرنژاد
18,000
انگل شناسی 3(بندپایان و تک یاخته ها )
آقای حمیدرضا حدادزاده
34,000
تغذیه ،بهداشت و بیماری های حیوانات آزمایشگاهی
آقای علی شهباز فر؛ آقای آرمین حسن زاده ایناللو؛ خانم رویا محمدپور دونیقی
175,000
بیماری های عفونی دام های بزرگ
آقای غلامرضا افشاری؛ آقای عبدالمجید چلاجور؛ آقای بیژن جوادی
85,000
خون شناسی در دامپزشکی و زوشهای آزمایشگاهی
آقای شهاب الدین صافی؛ خانم ارکیده حیدرنژاد؛ آقای علی مجابی
56,000
ایمنی شناسی
خانم طاهره موسوی
21,000
کنترل میکروبی و بازرسی بهداشتی مواد غذایی با منشاء دامی
آقای علی فضل آرا ،؛ آقای سید سهیل قائم مقامی
13,000
کنترل شیمیایی مواد غذایی
آقای علی فضل آرا
20,000
بهداشت صنایع گوشت
آقای مجتبی بنیادین
19,000
بیماریهای قارچی دامپرشکی
آقای مهدی رزاقی ابیانه؛ خانم معصومه شمس قهفرخی
25,000
آزمایشات کاربردی بیوشیمی در دامپزشکی
خانم ملیحه پورکبیر؛ آقای فرزاد اسدی
16,000
بیماری های غیر عفونی نشخوار کنندگان
آقای محمد جواد پناهنده
11,000
قارچ شناسی و بیماریهای قارچی آبزیان
معصومه شمس قهفرخی،؛ آقای مهدی رزاقی ابیانی؛ آقای سهیل علی نژاد،
25,000
سم شناسی در دامپزشکی
آقای محمد شکرزاده
30,000
قرنطینه دامپزشکی
آقای سهیل علی نژاد؛ آقای امید رضا امرآبادی؛ آقای رضا شهریاری
140,000
مقید سازی ، کالبد گشایی و نمونه گیری از حیوانات آزمایشگاهی
آقای روزبه بشر؛ خانم عاطفه پیله ور زواره
140,000
قارچ شناسی عمومی دامپزشکی
آقای مهدی رزاقی ابیانه،؛ خانم معصومه شمس قهفرخی
25,000