موضوعات: علوم دامی
تعداد عنوان ها: 26
اصول اصلاح نژاد کاربردی گاو
سونیا زکی زاده
140,000
روش های آزمون گوشت و فرآورده های گوشتی
آقای سعید سخاوتی زاده
82,000
ابزار و ماشین الات پرورش طیور
آقای حیدر زرقی؛ آقای ابوالقاسم گلیان
150,000
تلقیح مصنوعی ملکه زنبورعسل
آقای غلامحسین طهماسبی
25,000
پرواربندی گاو و گاو میش
آقای مصطفی معماریان
16,000
بازار یابی محصولات گاو و گاو میش
آقای علیرضا حسابی نامقی
14,000
تلقیح مصنوعی گوسفند و بز
آقای مظاهر صفدریان
23,000
پرورش گاو میش
آقای مسعود برومند جزی؛ آقای مسیح الله فزوزمند
70,000
اصول پرورش مرغ تخمگذار
آقای حسن رکنی؛ آقای رضا ناصر الاسلامی؛ آقای ساسان شمس سبحانی
42,000
تکنیکهای کاربردی در واحدهای پرورش گاو شیری
آقای علیرضا حسنی بافرانی؛ آقای حسین منافی راثی
67,000
رفتار شناسی اسب (ویرایش دوم)
آقای سید محسن احمدی نژاد
صنایع تبدیلی گاو و گاو میش
آقای جمشید پیشگار؛ آقای حمید رضا آذرباد؛ آقای علیرضا حسنی بافرانی
18,000
فرآوری محصولات زنبورعسل
آقای محمدرضا بصیری؛ آقای رسول پرنده
68,000
پرورش ملکه زنبور عسل
آقای غلامحسین طهماسبی
120,000
اصول بهداشت و پیشگیری از بیماریهای طیور
آقای حمزه بواسحاق؛ آقای حسین پاشا زانوسی؛ آقای مهدی کلانی
110,000
اختلالات تغذیه دام
آقای عزیزا... کمال زاده
100,000
ابزارالات پرورش زنبورعسل
آقای بهروز سجادی
24,000
اصول اصلاح نژاد زنبورعسل
آقای محمد ر ضا بصیری
50,000
صنایع تبدیلی طیور
خانم زهرا عبادی؛ خانم سیما یار احمدی
25,000
اصول پرورش مرغ مادر
آقای حمید رضا مصلحی
28,000
بیماریهای اندام های حرکتی اسب
آقای محمدرضا اسدی؛ آقای محمد حجازی؛ آقای سیدمحسن احمدی نژاد
110,000
ساختمان و تاسیسات پرورش اسب
آقای ماشاله خشنود
60,000
ثبت مشخصات ، رکودگیری و ارزیابی تیپ گاو
آقای علیرضا حسنی بافرانی
25,000
تغذیه اسب
آقای حسین منافی رائی؛ آقای سید داود شریفی
3,500
پرورش اردک و غاز
آقای مهرداد ایرانی
30,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه