تعداد عنوان ها: 160
اصول و فنون مشارکت
آقای پیمان فلسفی؛ آقای شهرام مقدس فریمانی
100,000
ارقام و پایه های درختان میوه مناطق معتدله
آقای حسین راد نیا؛ آقای علی بابا گل زاده
70,000
بیماری های تلیسه و گاو آّبستن
آقای سعید فیروزه
170,000
رنگرزی الیاف با رنگ های طبیعی
آقای امین حیاتی
15,000
قطع استحصال و درجه بندی چوب های جنگلی
آقای رحیم میرزایی ملااحمد
14,500
بیماریهای قارچی دامپرشکی
آقای مهدی رزاقی ابیانه؛ خانم معصومه شمس قهفرخی
25,000
بیوشیمی گیاهی (جلد دوم)
خانم الهه پور عزیزی؛ آقای سید عباس جلیلی
150,000
رفتار شناسی اسب (ویرایش دوم)
آقای سید محسن احمدی نژاد
اختلالات تغذیه دام
آقای عزیزا... کمال زاده
100,000
بیماری سوختگی شمشاد خزری
خانم سمانه سماوات
150,000
نگهدار ی مواد غذایی در سردخانه
آقای علی ایاسه؛ آقای مهدی نیکخواه
130,000
تغذیه اسب
آقای حسین منافی رائی؛ آقای سید داود شریفی
3,500
سم شناسی در دامپزشکی
آقای محمد شکرزاده
30,000
شناخت گیاهاه داروئی و معطر 1
آقای سید عباس میرجلیلی
120,000
زراعت گیاهان دارویی (1)
آقای علی محمد عمویی
46,000
سیستم های آبیاری تحت فشار
آقای اسماعیل پورثانی؛ آقای محمد حسین پارسیان
200,000
شناخت ،کاربرد وتعمیر ماشین های داشت
آقای زین العابدین شم آبادی
100,000
آزمایشات کاربردی بیوشیمی در دامپزشکی
خانم ملیحه پورکبیر؛ آقای فرزاد اسدی
16,000
اصول پرورش مرغ تخمگذار
آقای حسن رکنی؛ آقای رضا ناصر الاسلامی؛ آقای ساسان شمس سبحانی
42,000
انگل شناسی 3(بندپایان و تک یاخته ها )
آقای حمیدرضا حدادزاده
34,000
پرورش ملکه زنبور عسل
آقای غلامحسین طهماسبی
120,000
خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک
آقای محمدعلی مشکوه
18,000
تلقیح مصنوعی ملکه زنبورعسل
آقای غلامحسین طهماسبی
25,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه