تعداد عنوان ها: 160
اصول و مبانی تسهیلگری حرفه ای
آقای محمد ر ضا شاه پسند؛ آقای محمد شریفی مقدم؛ خانم مهرنوش شریفی
170,000
پرواربندی گاو و گاو میش
آقای مصطفی معماریان
16,000
قرنطینه دامپزشکی
آقای سهیل علی نژاد؛ آقای امید رضا امرآبادی؛ آقای رضا شهریاری
140,000
کنترل شیمیایی مواد غذایی
آقای علی فضل آرا
20,000
بازار یابی محصولات گاو و گاو میش
آقای علیرضا حسابی نامقی
14,000
ریاضیات عمومی 1
آقای غلامرضا کریمی نژاد؛ آقای محمد حسن غلامپور؛ آقای جواد ایزدی
40,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه