تعداد عنوان ها: 160
زیست شناسی میگو
آقای نصیر نیامیمندی؛ آقای محسن نوری نژاد؛ آقای عباس متین فر
27,000
اصول پرورش جنگل
آقای علیرضا میربادین
20,000
اصول تولید و گواهی بذر ( گندم و جو)
آقای محمد ر ضا نقاش زاده؛ آقای نادر آزاد بخت
275,000
اصول و مبانی تسهیلگری حرفه ای
آقای محمد ر ضا شاه پسند؛ آقای محمد شریفی مقدم؛ خانم مهرنوش شریفی
170,000
مبانی بیماری شناسی و بیماریهای برنج
آقای عبدالرضا فروتن؛ خانم ، سمانه سماوات؛ آقای وحید خسروی
180,000
جنگلداری اجتماعی
آقای رحیم میرزایی ملااحمد؛ خانم حنانه محمدی کنگرانی؛ خانم آرزو سلطانی؛ آقای محمد عواطفی
38,000
کنترل میکروبی و بازرسی بهداشتی مواد غذایی با منشاء دامی
آقای علی فضل آرا ،؛ آقای سید سهیل قائم مقامی
13,000
جانواران زیان آور در کشاورزی
خانم صدیقه اشتری
100,000
اختلالات تغذیه دام
آقای عزیزا... کمال زاده
100,000
تولید گیاهان گلدانی برگ زینتی
آقای مرتضی جهانخواه؛ خانم خدیجه محیسنی
165,000
قارچ شناسی عمومی دامپزشکی
آقای مهدی رزاقی ابیانه،؛ خانم معصومه شمس قهفرخی
25,000
بیماری های غیر عفونی نشخوار کنندگان
آقای محمد جواد پناهنده
11,000
تجهیزات و مواد آزمایشگاهی : کاربرد، حفظ و نگهداری
آقای شهاب الدین صافی؛ آقای سیدحامد شیرازی بهشتی؛ خانم ارکیده حیدرنژاد
95,000
بیماری های تلیسه و گاو آّبستن
آقای سعید فیروزه
170,000
نیازمندیهای غذایی و تغذیه ماهیان پرورشی ( جلد دوم ماهیان آب شیرین )
آقای داوود حقیقی؛ آقای میرحامد سید حسنی؛ آقای محمد علی یزدانی ساداتی
24,000
رفتار شناسی اسب (ویرایش دوم)
آقای سید محسن احمدی نژاد
ترویج و آموزش شیلاتی
آقای نوذر منفرد
52,000
فناوری تولید فراورده های شیلاتی
خانم انوشه کوچکیان صبور؛ آقای مهران یاسمی
27,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه