تعداد عنوان ها: 160
صنایع تبدیلی گاو و گاو میش
آقای جمشید پیشگار؛ آقای حمید رضا آذرباد؛ آقای علیرضا حسنی بافرانی
18,000
زبان تخصصی صید و بهره برداری از منابع آبزی
آقای سید امین اله تقوی مطلق
20,000
پرورش اردک و غاز
آقای مهرداد ایرانی
30,000
شیمی فرآورده‌های شیلاتی
خانم نائره بشارتی
90,000
ثبت مشخصات ، رکودگیری و ارزیابی تیپ گاو
آقای علیرضا حسنی بافرانی
25,000
پرورش گاو میش
آقای مسعود برومند جزی؛ آقای مسیح الله فزوزمند
70,000
زیست شناسی میگو
آقای نصیر نیامیمندی؛ آقای محسن نوری نژاد؛ آقای عباس متین فر
27,000
اصول پرورش جنگل
آقای علیرضا میربادین
20,000
اصول تولید و گواهی بذر ( گندم و جو)
آقای محمد ر ضا نقاش زاده؛ آقای نادر آزاد بخت
275,000
اصول و مبانی تسهیلگری حرفه ای
آقای محمد ر ضا شاه پسند؛ آقای محمد شریفی مقدم؛ خانم مهرنوش شریفی
170,000
مبانی بیماری شناسی و بیماریهای برنج
آقای عبدالرضا فروتن؛ خانم ، سمانه سماوات؛ آقای وحید خسروی
180,000
زیست شناسی ، تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری و پاره پوزه ماهیان جهان
آقای مارتین هوخلایتنر؛ آقای میرخامد حسنی؛ آقای محمد پورکاظمی
کنترل میکروبی و بازرسی بهداشتی مواد غذایی با منشاء دامی
آقای علی فضل آرا ،؛ آقای سید سهیل قائم مقامی
13,000
قتصاد شیلاتی
آقای حسن صالحی
95,000
قارچ شناسی عمومی دامپزشکی
آقای مهدی رزاقی ابیانه،؛ خانم معصومه شمس قهفرخی
25,000
زیست شناسی آبزیان
آقای تورج ولی نسب؛ آقای محمود حافظیه؛ آقای همایون حسین زاده
44,000
تجهیزات و مواد آزمایشگاهی : کاربرد، حفظ و نگهداری
آقای شهاب الدین صافی؛ آقای سیدحامد شیرازی بهشتی؛ خانم ارکیده حیدرنژاد
95,000
داروها و موادشیمیایی در آبزی پروری
آقای عیسی شریف پور؛ آقای سید سهیل قائم مقامی
90,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه