تعداد عنوان ها: 160
سیستم های آبیاری تحت فشار
آقای اسماعیل پورثانی؛ آقای محمد حسین پارسیان
200,000
آفات و بیماریهای محصولات گلخانه ای
آقای حسین راد نیا؛ آقای علی بابا گل زاده
150,000
رنگرزی الیاف با رنگ های طبیعی
آقای امین حیاتی
15,000
قطع استحصال و درجه بندی چوب های جنگلی
آقای رحیم میرزایی ملااحمد
14,500
بیماریهای قارچی دامپرشکی
آقای مهدی رزاقی ابیانه؛ خانم معصومه شمس قهفرخی
25,000
بیوشیمی گیاهی (جلد دوم)
خانم الهه پور عزیزی؛ آقای سید عباس جلیلی
150,000
اختلالات تغذیه دام
آقای عزیزا... کمال زاده
100,000
بیماری سوختگی شمشاد خزری
خانم سمانه سماوات
150,000
نگهدار ی مواد غذایی در سردخانه
آقای علی ایاسه؛ آقای مهدی نیکخواه
130,000
سم شناسی در دامپزشکی
آقای محمد شکرزاده
30,000
تغذیه اسب
آقای حسین منافی رائی؛ آقای سید داود شریفی
3,500
شناخت گیاهاه داروئی و معطر 1
آقای سید عباس میرجلیلی
120,000
زراعت گیاهان دارویی (1)
آقای علی محمد عمویی
46,000
شناخت ،کاربرد وتعمیر ماشین های داشت
آقای زین العابدین شم آبادی
100,000
انگل شناسی 3(بندپایان و تک یاخته ها )
آقای حمیدرضا حدادزاده
34,000
خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک
آقای محمدعلی مشکوه
18,000
معرفی گیاهان مرتعی و روش کشت انها
آقای عباس حنطه؛ آقای محمدعلی زارع
90,000
برنامه ریزی خطی و کاربرد آن در مدیریت آب
خانم مهدیه جانباز فوتمی
140,000
ماشین های زراعی برنج
آقای حمید آقاگل؛ آقای غلامرضا رعیت پناه
180,000
مبانی کارآفرینی
آقای مهدی مرتضوی؛ مجتبی رجب بیگی
72,000
ایمنی شناسی
خانم طاهره موسوی
21,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه