تعداد عنوان ها: 160
ابزارالات پرورش زنبورعسل
آقای بهروز سجادی
24,000
ابزار و ماشین الات پرورش طیور
آقای حیدر زرقی؛ آقای ابوالقاسم گلیان
150,000
اختلالات تغذیه دام
آقای عزیزا... کمال زاده
100,000
ارتباط آب و چوب
آقای نورالدین نظرنژاد
18,000
ارقام و پایه های درختان میوه مناطق معتدله
آقای حسین راد نیا؛ آقای علی بابا گل زاده
70,000
آزمایشات کاربردی بیوشیمی در دامپزشکی
خانم ملیحه پورکبیر؛ آقای فرزاد اسدی
16,000
اصلاح و توسعه مراتع
آقای عباس حنطه
29,000
اصول اصلاح نژاد زنبورعسل
آقای محمد ر ضا بصیری
50,000
اصول اصلاح نژاد کاربردی گاو
سونیا زکی زاده
140,000
اصول بهداشت و پیشگیری از بیماریهای طیور
آقای حمزه بواسحاق؛ آقای حسین پاشا زانوسی؛ آقای مهدی کلانی
110,000
اصول پرورش جنگل
آقای علیرضا میربادین
20,000
اصول پرورش مرغ تخمگذار
آقای حسن رکنی؛ آقای رضا ناصر الاسلامی؛ آقای ساسان شمس سبحانی
42,000
اصول پرورش مرغ مادر
آقای حمید رضا مصلحی
28,000
اصول تهیه و ارزیابی طرح های جنگلداری
آقای داریوش خانلری
77,000
اصول تولید و گواهی بذر ( گندم و جو)
آقای محمد ر ضا نقاش زاده؛ آقای نادر آزاد بخت
275,000
اصول جنگل کاری
آقای افشین دانه کار؛ آقای بیت اله محمودی
95,000
اصول طراحی نقوش سنتی
آقای محمود مرجانی
13,000
اصول مهندسی صنایع غذایی
آقای سید حمید رضا صیاء الحق
50,000
اصول و فنون مشارکت
آقای پیمان فلسفی؛ آقای شهرام مقدس فریمانی
100,000
اصول و مبانی تسهیلگری حرفه ای
آقای محمد ر ضا شاه پسند؛ آقای محمد شریفی مقدم؛ خانم مهرنوش شریفی
170,000
آفات و بیماریهای محصولات گلخانه ای
آقای حسین راد نیا؛ آقای علی بابا گل زاده
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه